Värme inomhus, för boende på AEG. 

Det pågår nu ombyggnationer i våra undercentraler, vilket tidigare aviserats på hemsidan.
Tyvärr har den äldre utrustningen inte orkat med och vår automatiska värmereglering har gått sönder i UC2, dvs den undercentralen som reglerar temperaturen för boende på AEG.

Detta ska naturligtvis åtgärdas, tillsvidare regleras temperaturen manuellt och styrelsen har varit försiktiga i justeringen av termostaten då vi inte vill belasta utrustningen med för hastiga värmeväxlingar. När EON färdigställt sina ombyggnationer skall detta fungera bättre.

Vi beklagar naturligtvis detta samtidigt som vi gläds åt att undercentralerna åtgärdas innan vintern kommit.

// Styrelsen.