[2021-09-08] Uppdatering angående brev från Open Infra

Styrelsen har haft en långtgående dialog med Open Infra angående de brev som skickats till medlemmarna avseende uppdatering av kundinformation och kommande debitering på 9 kr / månad för underhåll av bredbandanslutningen.
 
Styrelsen har i dialogen med Open Infra nu fastslagit att vårt ursprungliga avtal skall gälla. Detta betyder att medlemmar INTE ska ska betala 9 kr /månaden.
Istället ska vi följa det ursprungliga avtalet där samfälligheten står för service kostnaderna.
 
Medlemmarna ska således bortse från brevet från Open Infra, ni ska inte betala en avgift på 9 kr / månad.Kostnaden för för detta skall bäras av samfälligheten.

Styrelsen förväntar sig inga ytterligare förändringar i denna fråga.

// Styrelsen