Kommande förändringar av postutdelning

Post och telestyrelsen har givit PostNord i uppdrag att effektivisera och även säkerställa arbetsmiljö och säkerhet när det gäller utdelning av post i framtiden. Detta är gjort sedan länge och PostNord jobbar nu brett över hela landet med att ändra sättet man delar ut post på. Många platser får begränsat antal dagar och lantbrevbäringen ändras. Allt för att bemöta en lägre postrelaterad utdelning men en ökad paketutdelning istället.

I vårt område delar idag postnord ut vår post med mindre bilar vilket gör det rätt smidigt att komma fram. Men i framtiden kommer dessa sträckor att bemannas med en riktig ”stor” bil, vilket gör att våra gränder blir trånga och ibland lite svåra att komma åt, detta gör att risken för påbackning av både barn, vuxen, djur och egendom ökar samt att effektiviteten inte går i rätt riktning.

Vi har fått i uppgift från PostNord att kolla på införande av postboxar. För att minska avlämningsytor där posten lämnar brev och paket. Om vi inte inför postboxar kommer boende i samfälligheten behöva åka till postterminalen för att hämta sin post, då PostNord inte kommer leverera post inom området.

Några hyresvärdar har börjat med detta redan och fler är på gång. 

Vi har tillsammans med PostNord kollat på att införa dessa postboxar i direkt anslutning till våra soprum. Dessa ska sedan i framtiden byggas och rustas för att kunna klassas som miljörum med mer sortering än idag, här kommer även postboxar och även serviceboxar för större paket finnas. Detta kommer göra det möjligt för oss att få större paket hem till oss istället för att hämta på tex Ica Kvantum.

Tidsplanen är att postboxar är på plats och i drift under jan – feb 2022.

Mer information om datum, nycklar, tillvägagångsätt osv återkommer vi med under arbetats gång.

Vi i styrelsen tackar för er förståelse och behjälplighet i detta arbete.