Installations- och ombyggnadsarbeten i våra undercentraler

 

För förnyelse och driftsäkring av föreningens två undercentraler för fjärrvärme beslutade årets föreningsstämma att anta styrelsens förslag att anlita EO-n som leverantör i 10 år.

EON kommer därför nu att preliminärt påbörja installations- och ombyggnadsarbeten i våra undercentraler under vecka 34 eller 35. 

Arbetet uppskattas att ta ca 3-4 veckor: 1 vecka för UC Tfg och 2-3 veckor för UC Aeg.

Vattnet kan komma att behöva stängas av kortare perioder, vi uppdaterar med ny information när vi får ytterligare information från EON.

Detta är samma information som gick ut i Maj.