Nu har styrelsen fått svar från Open infra angående avgift för din fiberanslutning!

Efter en lång och krånglig diskussion angående utsänt brev från Open infra gällande uppdatering av kontaktuppgifter, som ligger till grund för fakturering av drift och underhåll (serviceavgiften). Du som fiberanvändare måste göra detta är för att säkerställa att leveransen är kopplad rätt. Även för att underlätta kontakter med Open infras kundtjänst. Styrelsen rekommenderar samtliga medlemmar som fått brev att följa anvisningarna om att registrera sina uppgifter och betala fakturan. Anledningen är att Open infra inte kan följa det avtal som samfälligheten tecknat med dåvarande Stadsnätsbolaget eftersom Open infra har nya säkrare rutiner. Detta kommer, som vi förstått, att bli en årlig rutin för att betala in drift och underhållsfakturan som tidigare betecknades som serviceavgift. Enligt Open infras brev så handlar det om 9 kr/månad alltså 108 kr/år. Utklipp från utsänt brev från Open infra.

imagecrvi.png