Geddeholm-Ängsö Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

Ordförande:    Jörgen Höjlin 070-5711896
Vice Ordförande:        Desirée Loikas     070-2402030
Sekreterare: Pontus Nordenberg 070-3880634
Kassör: Henrik Steen       076-8175277
Verkställande: Johan Källberg 073-9495716
Suppleant: Fredrik Pettersson 073-4070505
Suppleant: Henrik Pfeiffer

073-9405472

     
Email: geddeholm.engso@gmail.com