Vårstädning 24 april

2016-04-03

Söndagen den 24 april kl. 10.00 är det dags för vårstädning.

Varje länga hjälps åt att städa sitt soprum samt tittar över sina hängrännor vid behov. Vi hjälps åt att städa tvättstugan och de gemensamma ytorna på området.

En container kommer att ställas upp måndag 18 april - måndag 9 maj. Obs! Endast trädgårdsavfall får slängas i containern. Se till att klippa ner buskar och träd innan de slängs.

Fika ungefär kl. 11.00.