Information angående skattedeklaration 2015

2016-04-03

Avdragsrätten för gemensamma räntekostnader är 3014 kr per hushåll för taxeringsåret 2015.