Kallelse till föreningsstämma 2021 och  lägesrapport från ledningsarbeten

Nyhet 2021-03-07: Kallelse till ordinarie föreningsstämma i samfälligheten och lägesrapport från pågående filmning och reparation av våra rör.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2021

När: Måndagen 29 mars kl 18.00

Var: Lekplaten Ostrongatan

Frågor eller motioner kan du maila till furas.sff@gmail.com. Du behöver inte anmäla dig till stämman

Med tanke på Coronaviruset och den pandemi som råder just nu blir vårt årsmöte lite annorlunda även i år. Vi vill om möjligt genomföra årsmötet på utsatt tid och plats, det underlättar styrelsens arbete och skötseln av föreningen. Vi har som ambition att även detta år ses på lekplatsen – där kan vi hålla avstånd från varandra. Liksom förra året kommer vi att sakna projektor, alla behöver därför ta med eget material/ha läst på innan. Stämman kommer att hållas i högt tempo, vi vet sedan förra året att det blev kallt. Läs därför på innan och förbered frågor, tack!

I absoluta nödfall kan vi tänka oss att hålla stämman digitalt via Teams. Om detta blir nödvändigt så kommer vi att meddela det nära inpå mötet. OBS: vi kan skjuta upp årsmötet om vi senare skulle bedöma att det finns skäl för det – dock krävs ett formellt mötesbeslut för detta.

För att minska risken för smitta ber vi er tänka på följande:

  • Det är den enskilde som har ansvar för om man deltar eller ej 
  • Självklart stannar den som har minsta symtom hemma (halsont, förkylning, hosta, feber osv)
  • På mötet undviker vi nära kroppskontakt och håller avstånd från varandra.
  • Minska deltagarantalet genom att delta med högst en medlem per fastighet
  • Om du som enskild eller någon i din närhet tillhör en riskgrupp måste du själv ta ställning till om du ska delta eller inte.
  • Vi vill hålla mötet så kort som möjligt, alla behöver därför läsa allt material noga, både för verksamhetsår 2020 och framåtriktat för 2021, så att frågor blir relevanta så att beslut och godkännanden kan tas snabbt.

Här finns kallelse att läsa inför stämman:

Kallelse och dagordning

 

Dokument förutom kallelsen är flyttade till Dokument för medlemmar där de kan läsas tillsammans med protokoll från årsstämman.