Julhälsning från styrelsen

Nyhet 2019-12-20: Senaste information om samfälligheten och en påminnelse om vattenavläsningen.

God Jul till er alla från styrelsen

Här kommer troligen det sista nyhetsbrevet för året.

Avläsning vattenförbrukning - VIKTIGT!

Kom ihåg att läsa av din vattenmätare i slutet av december, så nära årsskiftet som möjligt, och maila bild till vår förvaltare Primär. Läs hur du ska göra och vart du ska maila under rubriken "Avläsning vattenförbrukning" under fliken "Information".

Fakturor från Primär 

Faktura angående de återbetalda medlen från den Ekonomiska Föreningen blev fördröjd p g a administrationsstrul hos Primär.

Vår kontaktperson på Primär hälsar:

Hej!

Vill önska er god jul och gott nytt år och tack för detta år! Jag är ledig 23 samt 27 december, men kontoret är bemannat om ni behöver snabb hjälp!

Pia Hult

Ekonomisk förvaltning

pia.hult@primar.se

Direkt: 010-173 12 80, Växel: 031-709 10 00

Filmning av våra rör i mark

AVAK och IRG är nu kontrakterade för att genomföra filmning av våra rör. Preliminärt startar de direkt efter helgerna tisdagen 7 januari 2020.

Innan dess behöver vi leta rätt på de brunnar som troligen är täckta av jord. Vi skickade ut information med ritningar om detta i e-post 12 november. Ritningarna som vi bifogade finns sparade under "Ritningar vatten och avlopp" under fliken "Dokument för medlemmar".  

Erbjud gärna grävhjälp till den som har en övertäckt brunn på sin tomt. Meddela styrelsen när arbetet är klart.