Årsmöte i mars och lägesrapport filmning

Nyhet 2020-01-29 om kommande årsmöte och lägesrapport från filmningen.

Årsmöte 2020

Vi planerar ett årsmöte 30 mars kl 18.30. Kallelse kommer men boka dagen redan nu för det blir många viktiga frågor att diskutera vid mötet.

Filmning av våra rör i mark

Filmningen av våra rör i mark pågår. I dagsläget är de flesta spillvattenledningar (avloppsrören inifrån husen) klara och nu väntar dagvattenledningarna (utvändigt vatten från stuprören).

Vissa rör har spolats på grund av att de delvis varit igensatta. Spolning har varit nödvändig för att kunna filma med kameran som körs på en vagn inuti rören. 

Vi kommer få en rapport som beskriver resultatet av flimningen. Den rapporten ska vi redovisa vid årsmötet och ambitionen är att ha förslag till fortsatta åtgärder.