Årsmöte 2021 den 29 mars

Nyhet 2021-02-03. Information om kommande årsmöte 2021

Årsmöte 2021

Vi planerar ett årsmöte 29 mars och det blir utomhus som förra året. Kallelse kommer 2-4 veckor innan stämman men boka dagen redan nu. 

Mandatperioder för styrelseledamöter går ut i år. Valberedningen har inlett sitt arbete.

Vi vill påminna om att det är medlemmens ansvar att se till att lämna uppdaterade kontaktuppgifter (mail, telefonnummer) till föreningen.

Göteborgs stad informerar om avgiftshöjningar för vatten och avlopp om i genomsnitt 7,5 % för 2021 vilklet kommer påverka våra avgifter.
https://goteborg.se/wps/portal/press-och-media/aktuelltarkivet/aktuellt/dd05fd9e-bc54-4d39-a430-c44455290f7a

Hälsningar från styrelsen