Furåsens samfällighetsförening

Furåsens samfällighetsförening består av 38 stycken radhus fördelade på fyra radhuslängor på Norra Fiskebäcksvägen, Pärlmusslegatan och Ostrongatan i västra Göteborg.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.