Aktiviteter städdag höst

Aktivitet/uppföljningspunkter

Utförs när

 

Ansvarig

Status

Städa soprummet, samtliga kärl samt golv.

Höststäddag

 

Sven

Klart

Container beställs till städdag

 

 

Urban

 

Ärtsoppa o grill, 

Höststäddag

 

Emma handlar

 

Rensa alla brunnar vid garage o i slingan

Höststäddag

 

 

Genomförs 1 g/år

Iordningsställa rabatten vid garage 19, södergavel

Höststäddag

 

 

 

Ris i skogen i containern

Höststäddag

 

 

 

Ris bakom garagen

Höststäddag

 

 

 

Ris efter Arvos beskärning

Höststäddag

 

 

 

Utse Gröna Gruppen, hantera träd o miljö i området

Höststäddag