Fanjunkarvägens Samfällighetsförening

Välkommen!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Fanjunkarvägens samfällighetsförening

Organisationsnummer 717914-9526

Föreningen förvaltar Säby g:a 5, ändamålet är: Vatten- och avloppsanläggningar

Kontakt

fanjunkarvagenssamfallighet@gmail.com

Styrelsen

Ordförande  Valentina Saarinen Barrera Fanjunkarvägen 14
Kassör Mikael Nilsson  
Ledamot Anna Lindgren  
Suppleant Linda Eriksson  
Valberedning Susanne Olsson Fanjunkarvägen 6

Historia

Fanjunkarvägens samfällighet bildades 2013, första inflytt till husen skedde året innan och framåt. Samfälligheten är uppdelad på två adresser, Fanjunkarvägen 4-18 samt Ålstavägen 15A-C.

Området tillhörde tidigare Svea flygflottilj F8 och omkringliggande byggnader tillhörde Försvarsmakten.