Erstaviksvägens samfällighet i Älta

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Styrelsen för 2021 är nu konstituerad och är sammansatt av:

Christer Arnesson - Ordförande

Stellan Nordström - Vice Ordförande

Gunilla Selldén - Sektrterare

Hong Zhu - Kassör

Mats Odelius

Ann-Marie Lundberg

Nya protokoll och dokument finns att läsa under Dokument

Uppdatering kring Höstens arbete 2020

Styrelsen driver med medlemmars stöd vidare 3 processer.

1. Bredbandet. Detta är nu uppgraderat och alla ska ha fått nya routrar och TV-boxar. Vi hoppas att det fungerar väl för alla och att det upplevs en förbättring. 

2. Elutredning garage. Vi har påbörjat en utvärdering av våra befintliga installationer och huruvida vi behöver ändra något för att säkerhet och stabilitet ska hälla för laddning av hybrider och elbilar både i föreningens och enskilda medlemmars regi. Koordinator har utsetts och leverantör lämnar offert.

3. Trädgårdsutredningen fortsätter med att begära in offert på lekplats och kringytor. Planering av etapper och åtgärdsordning som fungerar med behov och budget för detta år och frammåt för anläggning och skötsel. 2 leverantörer har tillfrågats.

Corona - vi hjälps åt i ESF!

Om ni är några i föreningen som behöver hjälp med ärenden i det fall att ni försöker begränsa er vistelse utanför hemmet på grund av risken för Covid-19, så har vi startat en enkel telefonkedja dit man kan höra av sig i behov av hjälp. 

Det kan handla om att få hjälp att handla mat, apoteksärenden, djurpassning eller övriga praktiska vardagssysslor.

Om ni medlemmar i Erstaviks Samfällighetsförening har behov av hjälp, eller vill erbjuda er hjälp hör av er till personer nedan genom telefon, sms, mail, eller genom en enkel lapp i brevlådan.

Vi hänvisar till husnummer eller nummer via telefonlista som tidigare skickats ut till alla medlemmar.

Kenneth Frölin, Hus 20

Lars Bjurman, Hus 22

Anna Wallert, Hus 32