Ekdalens samfällighetsförening

Här får vi som bor i Ekdalen tillgång till aktuell information om samfälligheten. Ekdalen ligger i Kolarängen i Älta, Nacka och består av 33 fastigheter.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kort om samfälligheten 

Kedjehusen i Ekdalen byggdes år 1979 och är 33 st till antalet. Fastigheterna ingår i en samfällighet som utifrån anläggningsbeslut omfattar två gemensamhetsanläggningar, den ena avseende vatten och avlopp, den andra avseende parkering och övriga gemenskapsytor samt även fibernät.

Vår samfällighet är medlem i Villaägarnas riksförbund och har tecknat Villaägarnas serviceavtal vilket innebär att samfälligheten omfattas av en samfällighetsförsäkring och en olycksfallsförsäkring som gäller vid arbete på uppdrag av föreningen. För mer information om vad samfällighetsförsäkringen innefattar, se denna sida. 

För byggritningar kan denna e-tjänst från Nacka kommun användas.

Samfällighetsföreningen har en styrelse som på uppdrag av årsmötet, ansvarar för underhåll och ekonomi under året. Samfälligheten är inte belånad.

Under årsstämman som äger rum senast i april varje år presenterarar styrelsen föregående års arbete och ekonomiska resultat samt föreslår en budget och debiteringslängder för uttaxering för innevarande räkenskapsår. En valberedning lägger fram förslag till ny styrelse. För att samfälligheten ska fungera behöver alla boende räkna med att någon gång ställa upp i styrelsen.

Du som äger en fastighet som är del i samfälligheten tillhör automatiskt samfällighetsföreningen.