Ekdalens samfällighetsförening

Här får vi som bor i Ekdalen tillgång till aktuell information om samfälligheten. Ekdalen ligger i Kolarängen i Älta, Nacka och består av 33 fastigheter.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kort om samfälligheten 

Kedjehusen i Ekdalen byggdes år 1979 och är 33 st till antalet.  Fastigheterna ingår i en samfällighet som omfattar vatten, avlopp, sophantering, parkering och övriga gemenskapsytor. 

Vår samfällighet är medlem i Villaägarnas riksförbund och har tecknat Villaägarnas serviceavtal vilket innebär att samfälligheten omfattas av en samfällighetsförsäkring och en olycksfallsförsäkring som gäller vid arbete på uppdrag av föreningen. För mer information om vad samfällighetsförsäkringen innefattar, se denna sida. 

Samfällighetsföreningen har en styrelse som på uppdrag av årsmötet, ansvarar för underhåll och ekonomi under året.

På årsmötet som äger rum i april varje år presenterarar styrelsen föregående års arbete och resultat samt kommande års planerade arbete och föreslår en budget. En valberedning lägger fram förslag på ny styrelse. 

Du som äger en fastighet som är del i samfälligheten tillhör automatiskt samfällighetsföreningen. En samfällighetsavgift utgår varje kvartal. 

För att samfälligheten ska fungera behöver alla boende räkna med att någon gång ställa upp i styrelsen.