Ekdalens samfällighetsförening

Här får vi som bor i Ekdalen tillgång till aktuell information om samfälligheten. Ekdalen ligger i Kolarängen i Älta, Nacka och består av 33 fastigheter.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Förråd med verktyg mm

I vårt gemensamhetsförråd finns det bl.a gräsklippare, motorsåg, häcktrimmer, bord, stolar m.m. som går att låna. Förrådet finns under södra boendeparkeringen.

Bokning av gemensamma saker samt upphämtning av nyckel görs via Lennart på nr 15, telefonnr 072-7091841.

I soprummen finns sopborstar, snöskyfflar, krattor och stegar att låna.

Testa också gärna att låna verktyg av varandra via vår privata Facebook-grupp

Släpvagn 

Samfälligheten äger en släpvagn som kan lånas av medlemmarna. Bokningslista finns vid soprummet på södra sidan. 

Vi som använder släpvagnen delar ansvaret för däckbyte och service, mer information finns i soprummet på södra sidan. Första besiktning sker 2025.

Avfallssortering

Vid parkeringsytorna finner du soprummen, med kärl för hushållsopor samt matavfall. Här finns också påsar till matavfall att hämta. Styrelsen rekommenderar att man inte slänger matavfall i de bruna matavfallskärlen under sommarmånaderna då problem med larver och dålig lukt uppstår.

Förpackningar m.m. för återvinning sorterar vi och slänger vid grusplanen korsningen Ältavägen/Ulvsjövägen.

Kretsloppscentral finns på örkroken 15 i älta. Där lämnar du grovavfall, elektronik, vitvaror, farligt avfall, trädgårdsavfall och återbruk. Låna gärna samfällighetens släpvagn för större kvantitieter. 

Kolla gärna om någon granne vill ha brukbara saker innan du slänger dem på kretsloppscentralen via vår privata Facebook-grupp

Parkering

I samfälligheten finns två parkeringsytor. Södra områdets parkingsyta består av garage, en carport samt öppen gästparkering. Norra områdets parkeringsyta består av två carports samt öppen gästparkering. Varje fastighet har en tilldelad parkeringsplats. Då begränsat antal gästparkeringsplatser finns är det viktigt att tilldelade parkeringsplatser nyttjas.

Det finns idag möjlighet att ladda el- och hybridbilar i garage/carport via äldre uttag med lägsta möjliga strömstyrka (Ampere). Laddning måste först bli godkänt av samfällighetens kassör och kostar 200 SEK / mån. Vid intresse, kontakta kassor.ekdalen@outlook.com. 

Hjärtstartare

En hjärtstartare finns i området om olyckan skulle vara framme. Ni hittar den monterad på fasaden på baksidan av Granvägen 53, närmast lekparken.