Välkommen till Edsängens Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

Edsängens samfällighetsförening

Ordförande
Malin Andersson
malin.andersson3@hotmail.com

Kassör
Ashraf Osman
ashrafosman74@gmail.com

Sekreterare
Johan Hellström 


Suppleant
Therese Erlandsson
Julle Sundell

Revisor


Valberedning