Edesö Samfällighetsförening

Välkommen till Edesö Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

Du når oss i föreningen lättast via e-mail:
edeso.samfallighet@gmail.com

Styrelsen

Ordförande
Lars-Gunnar Taube, 1:42

Kassör
Eva Nilsson Gottfridsdotter, 1:26

Sekreterare
Informationsansvarig
Daniel Saberski, 1:9

Ledamot
Helena Stångberg-Carlsson, 1:48

Ledamot
Björn Alinder, 1:36

Suppleant
Robin Nordgren, 1:45

Suppleant
Maria Sjödin, 1:8