Några bilder från Röjdagen 2011

Här släpas det ris...

Arbete pågår

En björk sågas i lagom stora bitar

Fikarast

Goda grannar