Dirigentens Samfällighetsförening

Välkommen till vår hemsida!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Vår samfällighet omfattar 19 hushåll och ligger i Viksjö ett stenkast ifrån Görvälns Naturreservat.

Samfälligheten bildades 1984 i slutet av den stora omvandlingen av Viksjö från en stilla avkrok i närheten av Stockholm till ett av norra Europas största småhusområde.

Det är ett lugnt område med närhet till naturen och skola. På promenadavstånd ligger Mälaren med dess vackra natur.

2,5 km bort ligger Viksjö Centrum med affärer, matställen och bibliotek.

Ängen vid vår samfällighet
Sandängen nedanför vår samfällighet

Information om samfälligheten

En samfällighetsförening ger oss enligt lagen om samfälligheter, möjlighet att förvalta och utveckla områdets anläggningar under reglerade former. Till grund för varje samfällighet finns en förrättning, som i ett anläggningsbeslut definierar vilka fastigheter som är delägare och vad samfälligheten förvaltar.

När du köper hus i området blir du automatiskt medlem i Dirigentens  Samfällighetsförening. Du får tillgång till samfällighetens gemensamma tillgångar och möjlighet att demokratiskt påverka områdets utveckling.

Dirigentens Samfällighetsförening består av 19 hushåll på Orkestervägen. Samfälligheten ansvarar för garagen, kvartersgården, egna vägar, grönytor, VA-ledningar inom området.

Betalning av medlemsavgifter

En faktura på medlemsavgiften lämnas ut varje kvartal.

Stämma och styrelse

Föreningsstämman, som är samfällighetens beslutande organ, hålls i februari varje år och då väljs styrelse och avgiften till föreningen fastställs. Varje medlem har möjlighet att lämna in motioner inför årsstämman.

Särskilda frågor kan föranleda extrastämmor under året. Varje fastighet äger en röst vid stämman och besluten fattas enligt majoriteten av stämmodeltagarna. För stadgeändringar krävs kvalificerad majoritet, dvs 2/3 av rösterna. Ifall en fastighets samtliga fastighetsägare inte närvarar vid stämman krävs fullmakt enligt utdelad blankett.

Förutom rent stadgeenliga uppgifter blir styrelsemöten och föreningsstämmor ett forum för problem av trivselnatur inom vårt område. Målet för föreningen är att ekonomin ska balansera och underhåll av gemensamma ytor ska skötas på ett tillfredsställande sätt.

Styrelsen nås enklast via e-post eller telefon till förslagsvis ordförande i styrelsen.

Samfällighetsdagar "städdagar"

Varje höst och vår har samfälligheten dagar då vi hjälps åt med att bla sköta gemensamma grönområden, samt lättare underhåll. Under städdagarna serveras korv med bröd.

Tillsynslistan

Enligt ett rullande schema ansvarar varje hushåll under två veckor för våra gemensamma ytor ser bra ut, mm.

Grannsamverkan

För att öka vaksamheten mot brott och skadegörelse arbetar vi med grannsamverkan. Meddela gärna dina närmaste grannar om dur är bortrest några dagar. Sprid information om okända personer rör sig i området.

TV/bredband/telefoni

Alla boende i Dirigentens Samfällighetsförening är per automatik medlemmar i Orkestervägens Samfällighetsförening. Föreningen omfattar totalt 72 fastigheter och har ett avtal med Telia vad gäller fiber-LAN för TV/bredband och telefoni. En faktura på medlemsavgiften lämnas ut varje kvartal. Det innebär att den fasta kostnaden ingår i avgiften till föreningen, medan medlemmarna själva får stå för kostnader för val av ytterligare tv-kanaler samt telefonsamtal.

Garagelängor

I samfälligheten ingår tre garagelängor med 19 garage. Varje fastighet disponerar ett garage.

Kvartersgården

I samfälligheten ingår en kvartersgård. I kvartersgården finns en stor sal, ett kök och toalett. Det finns dessutom två mindre förråd. Kvartersgården kan lånas utan kostnad för fester mm. Det finns bord och stolar som kan lånas hem för en dag eller två.