Diamantens Samfällighetsförening

Välkommen till Diamantens Samfällighetsförening!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt -styrelse

Ordförande

Peter Schweda Nr 78
E-post: peter.schweda@telia.com

Sekreterare

Stefan Widen Nr 32
Mobil: 070-6402549
E-post: stefan.widen@lufi.se

Suppleanter

Anders Östberg Nr 94
E-post: andersostberg@hotmail.com

Lena Salomon
E-post: salomonlena@gmail.com

Ledamöter

Joachim Wallström Nr 64
Mobil:073-5065050
E-post: joachim.w@me.com
Ansvar: Ljusslingor, Underhålls- och
förnyelseplan

Roger Wikström Nr 68
Mobil: 073-9097705
E-post: rogerwikstrm@gmail.com
Ansvar: Underhålls- och förnyelseplan,
kontakt med AFF inför tex snöröjning

Patrik Collin Nr 30
Epost: patrik71@outlook.com

Valberedning

Lars Nordin Nr 46
Ansvar: Vakant

Revisor

Petra Fransson Nr 60