September 2018

Nyhetsbrev för september 2018

Valberedningen

Valberedningen behöver minst en komplettering. Lars är nu ensam. En viktig uppgift.Två styrelsemedlemmar står för omval, dessutom revisorerna och valberedningen. Utan valberedning kan vi stå utan fulltalig styrelse. Är man intresserad av att hjälpa till med den uppgiften så hör av er till Lars snarast.


Råttor

Flera fastighetsägaren har hört av sig till styrelsen angående råttor på gatan.
Styrelsen uppmanar varje fastighetsägare att höra av sig till sitt försäkringsbolag och det företag de har avtal med för skadedjursbekämpning och be dem att bekämpa råttorna samt att inte sätta upp fågelmatare i närheten av huskropparna eftersom det drar till sig råttor.
Flera fastighetsägare har redan påbörjat bekämpningen.


Parkering gräsmattor

Gräsmattor ska inte användas för parkering. Styrelsen har införskaffat stora stenar som ligger längs med gräskanten vid parkeringarna. Styrelsen tittar också på avgränsning från Möjavägen så att bilar inte parkera uppe på samfällighetens gräsmattor. Gräsmattorna inne på området ska inte heller användas som parkering.


Tv-leverantör

Vill man byta TV-leverantör och använda annat än Viasat så måste man kontakta Christian. Christian meddelar sedan Visat som stänger ner sin signal. Annars kan man inte ta emot annan leverantörs signal.


Höststädning 

20-21 oktober är det dags för höststädning. Containrar kommer att finnas på plats.
Lista på saker som behöver göras kommer att finnas.