Citronmätaren Samfällighet

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Inbetalning medlemsavgift/Payment of association fee

Medlemsavgiften skall betalas till föreningens bankkonto på Swedbank i Limhamn. Om du flyttar från området gäller betalningsskyldighet för medlemskapet fram till och med datum för avflyttning. Meddela alltid styrelsen kontaktuppgifter till köpare/nya föreningsmedlemmar i god tid innan avflyttning. 

Medlemsavgifter från och med 31 maj 2022: Styrelsen har beslutat att ändra på frekvensen på medlemsavgiftsbetalningarna. Detta innebär att vid betalning den 31 maj kommer denna innefatta förskottsbetalning för 6 månader framåt i stället för 3. Detta för att minska på den administrativa bördan för styrelsen och så att vi inte behöver köpa in faktureringstjänst. 

Clearingnummer: 8214-9
Kontonummer/Account number: 704 861 544-2
enligt nedan summa och senast betaldatum/according to below amount and due pay dates:

 • Citronmätaren 19-21, 36-40 och 41-45:
  • 3996 SEK senast 31 maj 2022 (6 månaders förskott/six months pre-payment)
  • 3996 SEK senast 30 november 2022 (6 månaders förskott/six months pre-payment)
 • Citronmätaren övriga (ALL other Citronmätaren estates not stated above)
  • 3900 SEK senast 31 maj 2022 (6 månaders förskott/six months pre-payment)
  • 3900 SEK senast 30 november 2022 (6 månaders förskott/six months pre-payment)
 • Fastigheterna 1:33, 1:91 och 1:95
  • 456 SEK senast 31 maj (årsavgift 2022)

Var noga med att ALLTID ange fastighetsbeteckning (ej gatuadress) vid betalning enligt följande exempel: CITRONXX (eller X:XX för de som ska betala årsavgift). / Always state your estate number in the following format CITRONXX.

Det är varje medlems ansvar att hålla reda på betalning av medlemsavgiften! Sen betalning ger föreningen rätt att ta ut dröjsmålsränta. / Please note that it is every member's responsibility to keep track of their membership fees! Late payments give the association the right to take out interest.