Citronfjärilens Samfällighetsförening

Allmän information

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Följande uppgifter ska alltid genomföras:

  • Kratta gemensamma gräsytor.
  • Sopa parkeringsplatser och övriga gemensamma ytor.
  • Plocka upp skräp i och runt miljöstationen samt sopa densamma.
  • Rensa ur dagvattenbrunnar.
  • Se över och rensa hängrännor och tak på garage och kvartersgården.

Andra uppgifter kan tillkomma vid behov.

Sammanfattat så gör vi en storstädning på området.