Citronfjärilens Samfällighetsförening

Allmän information

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.
Funktion   Kontaktperson    Telefon  
           
Mätaravläsning   Johan Björkdahl   070-675 53 02  
           
Gräsklippare/trimmer   Johan Björkdahl   070-675 53 02  
           
Kvarterslokal   Jessica Saari   073-615 43 85  
           
Värmecentral   Magnus Andersson   073-070 24 13  
           
Proppar och lampor   Per Pettersson   073-977 32 70