Byalagets Samfällighetsförening

Byalagets Samfällighetsförening i Täby är en förening med totalt 102 radhus i Ellagård mellan Byalagsvägen i norr och Byvägen i söder.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Styrelse

Valda på årsmötet 2020

E-post till Styrelsen: styrelsen.byalagetssmf@outlook.com

Ordförande

Cilla Herneke-Olestad
Adress: Byvägen 73
Telefon: 070-774 59 48

Sekreterare

Caroline Matthiessen
Adress: Byvägen 71

Kassör

Björn Källander
Adress: Byvägen 49

Gemensamhetsanläggningar

Hans Tedstedt
Adress: Byvägen 41

Grönområden

Terese Raymond
Adress: Byalagsvägen 12

 

Suppleanter

Andreas Välitalo
Adress: Byalagsvägen 40

Michael Feng
Adress: Byalagsvägen 30

Revisorer

Bengt Forsberg
Adress: Byalagsvägen 54

Joakim Marions
Adress: Byalagsvägen 6

Revisorsuppleanter

Liselott Malmberg
Adress: Byvägen 55

Marianne Olovsson
Adress: Byvägen 95