Blåklintsvägens Samfällighetsförening

Välkommen till Blåklintsvägens Samfällighetsförening.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om Blåklintsvägens Samfällighetsförening

Föreningen byggdes 1981 och består av 31 hushåll.

Orgnr: 716401-6334
Föreningen förvaltar STORVRETA ga:9

Samfälligheten har ansvar för garage med motorvärmeuttag och belysning; biluppställningsplatser; asfalterade vägar inom området med anordningar för belysning, dränering samt trafiksäkerhet; lekplatser; ytor med gräs, buskar och träd; och brunnar mm.

Styrelsen består av:

  • Gary Manders (ordförande) BV 34
  • Tom Karlsson (kassör) BV 38
  • Katarina Nilsson (ledamot) BV 11
  • Thomas Régnell BV 4

Styrelsen kontaktas genom blaklintens-sf@outlook.com

Styrelse suppleanter:

  • Carina Nilsson BV 8
  • Marie Jonsson BV 36

Revisorer

  • Christer Malmgren BV 42
  • Robert Wanrud Ohlsson (Suppleant) BV 46

Valberedningen

  • Agneta Runarsdotter BV 14
  • Lina Julin BV 15