Blåklintsvägens Samfällighetsförening

Välkommen till Blåklintsvägens Samfällighetsförening.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Nedan hittar ni diverse dokument. Vissa dokument är tillgängliga utan att behöva logga in t.ex. gräsklippningsschemat. Andra dokument som årsmötesprotokoll och stadgarna osv. är endast tillgängliga efter att du har loggat in.

Gräsklippningsschema

Alla medlemmar ska värna om vår utemiljö t.ex.

  • Att grässklippningsscheman följs och att alla gräsytor som finns på kartan omhändertas
  • Även/och att träd och buskar ska klippas särskilt vid gränserna till kommunägda mark
  • Att gräsfrön sprids på skadade gräsytor
  • Att staketen, lekplatser mm. oljas in vartannat år
  • osv

Länk till scheman