Blåklintsvägens Samfällighetsförening

Välkommen till Blåklintsvägens Samfällighetsförening.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Här hittar du viktiga nyheter och meddelande

2021-10-06

Planerat strömavbrott 7/10

Påminnelse om ett planerat strömavbrott den 07-OKT-2021, mellan 07:00 och 15:30. På grund av arbete på ledningsnätet kommer strömleveransen att brytas under ovanstående tid. Tänk på att elapparater och elledningar alltid måste betraktas som strömförande.

Gamla nyheter

2021-08-14

Ny gräsklippare

Nu har vi en ny klippare avsedd för föreningens gemensamma ytor. Den är lika enkel att köra som den gamla. Likt den gamla har den ingen drivning. Det är benkraft som gäller men klipparen är lätt. Den här är i plåt vilket gör det än viktigare med rengöring. Efter klippning ska den rengöras även på undersidan. Dra loss tändstiftskontakten innan rengöringen! Gör rent med en träpinne. Gräsklipparbensin kommer finnas i förrådet – säg till om det börjar ta slut. Se bilderna.

 

2021-05-23

Gräsklippning mm.

Hej,

Tack till alla som hade möjlighet att delta på årsmötet för två veckor sedan och för fortsatt förtroende för styrelsen. Protokollet och övriga dokument är nu upplagt under Dokument fliken på webbsidan (ni måste logga in för att komma åt dessa). Dessutom skickas protokollet ut i pappersform.

Gräset har börjat växa för fullt på Blåklintsvägen tack vara allt regn som har kommit. Några områden har redan kommit igång med gräsklippningen trots att gräsklippningsschemat påbörjas officiellt nu i v. 21. Var snäll och att hålla schemat och att klippa samtliga delar i ert område särskilt dem som ligger på utkanten t.ex. vid parkeringar mm. Schemat hittar ni under Dokument fliken. 

 

2021-03-25

Hej,

Vänligen boka onsdagen den 14 april kl 18.00 för vårstädningskvällenVid dåligt väder, reservera den 21 april. Vi träffas vid föreningens garage.

Arbete att utföra:

 • Ta bort grus från allmänna utrymmen, såsom gräsytorna, in i mitten av vägarna så att det lätt kan samlas upp med sopbilen
 • Grus kan till och med kastas ut på vändningsnivån på Blåklintsvägen och vi får entreprenören att sopa upp dit också
 • Tvättning av soptunnor
 • Städa området inkl rabatter, lekplatser osv
 • Tömning av silbrunnar (vid behov)
 • Allmän kontroll och översyn

2021-03-04

Enligt utskicket på 15/2-2021 har det ordinarie årsmötet skjutits upp från mars till maj. Detta pga den rådande situationen med Coronapandemin. 

Tid:        Lördag den 08 maj, kl. 10:30

                Reserv 1: Söndag den 09 maj, kl. 10:30

                Reserv 2: Lördag den 15 maj, kl. 10:30

Plats:     Utomhus bakom garagelängden där föreningsförrådet finns

2020-12-04

Entreprenören kommer om en vecka (fre 11/12, troligen tidigt på f.m.) för att utföra service på garageportarna. Inför besöket:

 • Lämna porten olåst
 • Flytta ut bilen eller andra fordon/föremål som kan hindra deras arbete

Felen som några av er rapporterade för några veckor sedan har framförts. Om någon annan har fått problem med dörren skicka ett meddelande till styrelsen senast på måndag (7/12).

2020-10-20

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om skärpta allmänna råd i Uppsala län gällande från och med idag. Pga detta tillstånd har styrelsen återigen beslutat att skjuta upp årsmötet som skulle hållits imorgon den 21:e oktober. Vi återkommer med mer information om hur årsmötet kommer hanteras i år.

Mer information finns på pappret som deledas ut till era postlådor ikväll och som e-post.

2020-10-18

Styrelsen kommer ordna en service av garageportar där några hushåll har uttryckt problem. För att få ihop en lista skicka en beskrivning av ev. problem som ni har. Senast om en vecka, sön 25/10. Om inget problem upplevs behöver ni inte skicka något förstås.

2020-09-05

 1. Ett nytt försök till årsmöte. Lägga onsdag den 21 oktober kl 19.00 i era almanackor. Vi kommer hyra den stora lokalen hos SIK dvs där vi brukar finnas. Kallelsen kommer läggas i era brevlådan. För att respektera riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten:
  1. Närvaro begränsas till max en person per hushåll
  2. Hela rummet skall användas med utspridd sittning för att maximera socialavstånd
  3. Ingen kaffe kommer serveras
  4. Om man inte har möjlighet att delta, ger en skriftligt fullmakt till en granne om du vill
 2. Föreningens parkeringsplats mitt emot föreningens garageförråd får bara användas av besökare. Dvs inget hushåll får lägga beslag på denna parkeringsplats för en egen fordon men istället hänvisas annanstans, tex till sitt eget garage eller p-plats mittemot.

2020-08-23

Alla hushåll är ansvariga att kasta matavfall i bruntunnor eller att tillämpa en kompostering på egen tomt enligt föreskrifter (https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/om-oss/verksamhet-och-drift/renhallningsforeskrifter_uppsala_kommun.pdf).
Matavfall få ej kastas i det gröna sophuset som är avsett för brännbart avfall. Tyvärr finns det en lukt från det gröna sophuset som väcker misstankar om att matavfall är med bland soporna. Det får inte ske.