Björnmossans Samfällighets Förening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Välkommen

Björnmossan Samfällighets förening

Föreningen bildades 1974 och består av 74 fastigheter.

Information om föreningen och vad som händer inom föreningen finns att läsa här, samt även på föreningens facebook sida : Vi som bor i Björnmossans samfällighetsförening  

 

Föreningen bildades 1974 och består av 74 fastigheter.

Samfälligheten har till uppgift att sköta om och förvalta de gemensamma ytorna inom området, lekparkerna, gångvägarna och garagen, även vatten, avlopp, kabel-tv samt sophämtning sköts gemensamt inom föreningen. Föreningen drivs av de boende på området, under ledning av en styrelsegrupp och ansvaret för detta delas mellan alla boende.

Återkommande gemensamma aktiviteter under året är: 

*        Årsstämman i februari

*        Vårstädning i april / maj

*        Höststädning i oktober / november

*        Löpande sker underhåll såsom gräsklippning och allmänt underhåll av buskar och rabatter.

Området är uppdelat i 10 grupper som ansvarar för tilldelade områden på städdagarna och det löpande sommarunderhållet. Varje grupp har en utsedd områdesansvarig. Det är till honom / henne man skall vända sig om man har några förslag eller funderingar kring allt underhåll. 

Allt eget engagemang är mycket välkommet.