Björnmossans Samfällighets Förening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Välkommen

Björnmossan Samfällighets förening

Föreningen bildades 1974 och består av 74 fastigheter.

Information om föreningen och vad som händer inom föreningen finns att läsa här, samt även på föreningens facebook sida : Vi som bor i Björnmossans samfällighetsförening  

 

Presentation av styrelsen:

E-mail: bjornmossan@gmail.com
Hit skickar du förfrågningar som läses av styrelsemedlem.

 

Ordförande

Mikael Kraft
Dv.38
070-7281402

Kassör

Pirkko Martin
Dv 28 
070-4242530

Sekreterare

Anette Ekroth
Dv 26 
070-7132260

Ledamöter

Ali Obeid
Dv. 134 samt Marika Eriksson Dv.30