Björkrisets Anläggningssamfällighet

Vi är 70 fastigheter som har gemensamma anläggningar och åtaganden.Detta hanteras av Björkrisets Anläggningssamfällighet, som består av alla 70 fastigheterna.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Styrelsens sammansättning 2018-2019

Ordförande: Christer Blomquist

Sekreterare: Mikael Waldén

Kassör: Jörgen Jansson

Ledamot: Joakim Sjöberg

Ledamot: Ola Rodenkirchen