Samfällighetsföreningen Bifrosten

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Välkommen till Samfällighetsföreningen Bifrostens hemsida

Samfällighetsföreningen Bifrosten har 184 medlemsfastigheter och bildades i samband med att området byggdes. Detta skedde formellt vid en anläggningsförättning av Lantäteriet den 25:e november 1976.

Syftet med en samfällighet är att ta hand om och underhålla den gemensamma egendomen. Vår samfällighetsförening förvaltar gator, gång- och cykelvägar, grönområden och lekplatser samt gatubelysning o dyl, på kvartersmark. När det gäller grönområdena mellan kvarteren så är det Västerås Stad som äger marken men vi underhåller området.

 

Denna hemsida är under utveckling. Mer information om Bifrosten hittar du tills vidare på https://sites.google.com/view/bifrosten