Biets Samfällighetsförening

Välkommen till vår hemsida!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Välkommen till Biets Samfällighet

Vi är en samfällighet som består av 62 hus som hjälps åt med att städa och hålla ordning på våra gemensamma områden.

Läs mer i vår folder - Välkommen till Biet

Mailuppgifter till styrelsen

Ordförande: ordforande@bietvbg.se

Kassör: ekonomi@bietvbg.se

Vaktmästare : vaktmastare@bietvbg.se