Välkommen till Basfiolens samfällighet!

Det här är en hemsida för oss i Basfiolens samfällighet. Här finner ni information från styrelsen, stadgar och olika föreningsdokument.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Styrelse/revisorer/valberedning

Styrelsen i Basfiolens samfällighetsförening 2020:

 

Ordförande: Karin Jisborg Hultgren, karjishult@gmail.com

Kassör: Camilla Fors, camilla.fors.69@gmail.com

Styrelseledamot: Jörgen Lundström, cochjlundstrom@gmail.com

Styrelsesuppleant: Sofie Svensson, Fia-minnesota@outlook.com

Revisorer:

Christoffer Wester, christoffer.wester@gmail.com

Gerry Färdigh, gerryfardigh@hotmail.se

Valberedning:

Margaretha Aronsson, jan-aronsson@tele2.se

Fredrik Jonsson, fredrikjohnsson@telia.com