Välkommen till Basfiolens samfällighet!

Det här är en hemsida för oss i Basfiolens samfällighet. Här finner ni information från styrelsen, stadgar och olika föreningsdokument.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.