Årsmöte 2022

Samfällighetsföreningens styrelse bjuder in medlemmar till årsmöte 2022.

Årsmötet 2022 är planerat att gå av stapeln tisdagen den 7:de juni klockan 19.00, stämman är (som vanligt nuförtiden) tänkt att gå av stapeln på Basketplanen. Medtag egen stol om du inte orkar stå, och eventuellt paraply vid lätt sommarskvätt. 

Styrelsen förbehåller sig rätten att planera in en reservdag utifall ösregn, orkanvindar alternativt annan okänd naturkatastrof infaller den tilltänkta dagen. Reservdagen är torsdagen den 9:de juni. 

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 23 maj, gärna per e-post ballstapark@gmail.com. 

 

Väl mött!