Astrids samfällighetsförening

Välkommen till Astrids webbsida. Vårt område byggdes 1995 och består av 20 fastigheter. I samband med inflyttningen bildades en samfällighetsförening med uppgift att förvalta och underhålla egendom som är gemensam för fastigheterna. Alla som förvärvar en fastighet på Astrid Anderssons väg blir automatiskt medlem i samfällighetsföreningen enligt lagen om samfälligheter. Vi ansvarar tillsammans för skötsel av bland annat grönytor, internvägar, carportar och inköp av fjärrvärme, vatten och övriga gemensamma hushållstjänster.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.