Aspbergetssamfällighet

Välkomna till Aspbergets samfällighetsförening!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Välkommen!

När du förvärvar en fastighet här blir du också medlem i Aspbergets samfällighetsförening som består av 99 fastigheter som färdigställdes 1981.
Det betyder att vi äger en del tillsammans, fjärrvärme- och vattenledningar, avlopp, antennanläggning/kabel TV och alla kulvertar under husen, samt att vi också gemensamt äger garage, två tvättstugor med hobbylokaler och miljöhus.

Det är promenadavstånd till Mälarens klara vatten. En förskola finns bredvid vårt område. Skola finns inom 3-5 minuters promenad. Till tunnelbanan tar det ca 10 minuter.

Tillsammans ansvarar vi också för gångvägar, lekplatser, gräsytor, bollplan och bilvägen från vändplanen på Gullrandsväg. Det du äger själv är din fastighet med tillhörande förråd och tomtmark.

För att få ner kostnaderna för områdets skötsel, utför man vissa arbeten gemensamt. Arbetet består främst av höst- och vårstädning samt en eller två jourveckor per år då man ansvarar för en del av området. Det hushåll som ej deltar kan debiteras en avgift enligt styrelsens beslut.

Bilfritt område

Gårdar och promenadvägar är ej avsedda för biltrafik. Där ska det vara lugnt och säkert för alla. Det är tillåtet att köra till sitt hus för transport av tyngre och skrymmande saker (av- och pålastning) max 10 minuter. Det är ej tillåtet att parkera annat än i garage eller på p-plats.