Åsekulle Samfällighetsförening

Välkommen till Åsekulle Samfällighetsförenings webbplats. Samfälligheten bildades 2015 och består av 122 andelar fördelat på fristående villor, hyresrätter och ett äldreboende. Samfälligheten är belägen strax väster om Kungsbacka på Onsalahalvöns norra del.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.