Ankarsmeden-Låssmeden

Samfällighetsförening

Samfälligheten omfattar 56 fastigheter i Kroggärdesområdet i Smedby, cirka 9 km väster om Kalmar centrum.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.