F.d. förskolan Näktergalen

En ny byggnad är på gång på Kvarnhagen 2, f.d. förskolan Näktergalen

Flertalet har säkert uppmärksammat rivningen av den befintliga förskolebyggnaden och påbörjandet av nybyggnaden av lokal för daglig verksamhet inom LSS. Fasaderna utförs med tegel och taken beläggs med sinuskorrugerad aluzinkplåt. Läs mer i bygglovshandlingen.Bygglov nya Näktergalen, Kvarnhagen 2.pdf