Grannstöd och Grannsamverkan i Botkyrka

Grannstöd och Grannsamverkan i Botkyrka är en ideell förening med ändamålet att öka trygghet och motverka brottslighet i boendemiljön i Botkyrka Kommun. Verksamheten bedrivs ideellt i samarbete med flera olika aktörer. Föreningen har en överenskommelse (IOP) med Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen som garanterar ekonomi, verksamhet och grannstödsbil fram till halvårsskiftet 2023. En annan given samarbetspartner är polisen.

Läs mer på hemsidan för Grannstöd och Grannsamverkan i Botkyrka