Budget för 2021 godkänd

På grund av Covid 19 kommer vi inte att kunna genomföra den stadgeenliga årsstämman för Åkervägens Samfällighetsförening i vår.

Alla medlemmar har givits tillfälle att ta ställning till föreslagen budget för 2021. Tolv medlemmar utnyttjade möjligheten att svara på en digital enkät. Samtliga gav sitt godkännande till budgeten.
Se preliminär budget här

Här kan du också ta del av verksamhetsberättelsen. Revisorernas rapport kommer inom kort.
På vår nya hemsida kommer du naturligtvis också att få tillgång till dokument som rör samfälligheten. Arbete med detta pågår.