Laddning av elbilar

Rapport från Energimyndigheten gällande bl a laddning av bilar i hemmiljö har kommit ut nu i november 2021.

Vi väntar nu på hur Riksdagen och intresseorganisationer ställer sig till den.

211109_Rapport Analys och förslag för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform.pdf