Ladda elbil i samfällighet - vad gäller?

Villaägarna publicerade den 24/1-22 en nyhet om laddning av elbilar och vilka alternativ som finns för en samfällighet.

Här är en länk till nyheten:
https://www.villaagarna.se/samfalligheter/nyheter/nyheter/elbil-i-samfallighet--ett-hett-amne/