Information om byte av garageportar

Vi har nu fått besked att våra portar kommit till Portexpert och vi har fått förslag på tidplan för montage.
Det första som händer är att man monterar en takregel längsgående i alla garagelängor, för fäste av motorstyrning och eldragning. Detta är planerat till torsdag 3/3 v.9. Samtliga bilar måste då flyttas ur garaget. Kontakta oss om det är problem!
Portmontage startar onsdag 30/3 v.13 och håller på till onsdag 13/4 v.15, på dagtid kommer montörerna ha tillgång till lokalen för mat och toalett.
 
De räknar med att hinna 2-3 portar per dag och vi behöver tillsammans se till att de kommer åt hela garageplatserna för dessa plus de närmaste. Mer detaljerad plan kommer och ansvarig för respektive garagelänga är:
Garagelänga 1: Rickard Axelsson.
Garagelänga 2: Kjell Stridsberg.
Garagelänga 3: Dennis Korseman.
imageu7je3.png
 
Garageporten kommer vara i vitt utförande enligt deras standardfärg då övriga färger medför kostnadsökningar.
Samtliga portar förses med låsbart handtag för se enhetligt ut, de med motorstyrning skall EJ använda detta då motorn låser porten.
Idag har 16 st beställt motorstyrning.
 
imagejuf5d.png
 
Portbytargruppen
gm Kent