Venus årsstämma 2022

Hej i samfälligheten,

Då vi känner att det åter igen finns en möjlighet att träffas inomhus så vill styrelsen informera om att vi planerar att kalla till Årsstämma i Venus Samfällighetsförening måndagen den 28 mars kl 19:00 i vår lokal.

Kallelse med dagordning och övrig information kommer att sändas ut senast 3 veckor innan stämman.

Alla dokument finns även på hemsidan under Stämmoprotokoll.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen